Primena kontrastnog sredstva se ne naplaćuje dodatno!

MR PREGLED ENDOKRANIJUMA14 500 rsd
MR PREGLED ENDOKRANIJUMA SA ANGIOGRAFIJOM17 000 rsd
MR PREGLED SELARNE REGIJE (HIPOFIZE)14 500 rsd
MR PREGLED ENDOKRANIJUMA I SELARNE REGIJE (HIPOFIZE)21 500 rsd
MR PREGLED ENDOKRANIJUMA SA ANGIOGRAFIJOM I SELARNE REGIJE (HIPOFIZE)24 000 rsd
MR PREGLED MEKIH TKIVA VRATA14 500 rsd
MR PREGLED KARLICE15 000 rsd
MR PREGLED ABDOMENA15 000 rsd
MR PREGLED ABDOMENA SA PRIKAZOM ŽUČNIH VODOVA (MR holangiopankreatografija – MRCP)17 000 rsd
MR PREGLED MUSKULO-SKELETNOG SISTEMA (ORTOPEDSKI MR)17 000 rsd
MR MAMOGRAFIJA17 000 rsd
MR PREGLED JEDNOG SEGMENTA KIČME (cervikalni, torakalni ili lumbosakralni)14 000 rsd
MR PREGLED CELE KIČME (sva tri segmenta)27 500 rsd
MR PREGLED GRUDNOG KOŠA14 500 rsd
MR PREGLED LUKA AORTE17 000 rsd
MR PREGLED ENDOKRANIJUMA SA ANGIOGRAFIJOM I MR PREGLED LUKA AORTE27 000 rsd
MR UROGRAFIJA17 000 rsd

OSIGURANJA SA KOJIMA SARAĐUJEMO